Designed by Creativeart / Freepik

הצעות שיסייעו לך להצליח

אנו יכולים לסייע לכם, יחד אתכם, לפתח את המוסד שלכם ולחנוך אתכם להצלחה.
אז אם אתם מרגישים מחויבים להצלחה ולהתקדמות,
הנה סל הכלים בהם אנו מנוסים ויכולים להציע בהם ייעוץ, חניכה וביצוע בעבודה משותפת

הקמת מוסד שליחות

 • תכנון סוג ותחום השליחות האפשרית המתאימה לכם
 • בחירת סוג מוסד לייסוד
 • יצירת תכנית עבודה להקמת והפעלת מוסד שליחות
 • הקמת מוסדות חינוך, מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר ותלמודי תורה
 • סיוע בהקמת עמותות

כח האדם

 • הגדרות תפקידים והתאמה לתפקידי העובדים
 • שיפור המוטיבציה בדרג ניהולי ובדרג הכללי
 • שיטות גיוס והשמת כח אדם
 • חניכת מנהלים וצוותי עבודה

גיוס כספים

 • לימוד מושגים חשובים בתורת הניהול הכספי
 • תכנון מקורות לגיוס משאבים כספיים
 • יצירת תכנית גיוס מעשית רב שנתית
 • תכנון וניהול ימי שותפות
 • תכניות עבודה לתורמים

יעוץ ארגוני לפיתוח המוסד

 • אבחון בעיות ואתגרים במוסד
 • תכנית הבראה מוסדית-ארגונית
 • הדרכת וחניכת מנהלים ועובדים בתפקידיהם
 • ייעול תהליכי עבודה
 • שיפור עבודה ביחסי חוץ
 • יצירת, ביסוס ושימור קהילה תומכת גלובלית

ניהול פרויקטים

 • תכנון וניהול פרויקטים הקשורים בשליחות ובמוסדות שליחות
 • כתיבת תכניות עבודה לפרויקטים

ייעוץ עסקי

 • אבחון עסקי וכלכלי למוסד
 • זיהוי אתגרים כלכליים 
 • הגדרת מטרות כלכליות וחניכה לעמידה בהם
 • תכניות הבראה כלכליות

העצמת מנהלים

 • חניכת מנהלים למנהיגות ניהולית עצמאית
 • פיתוח אחריות ומחויבות
 • יצירת ויישום תכניות חניכה מוסדיות

מקצועיות

 • סדנאות מעשיות במגוון תחומים מקצועיים להעצמת כח האדם והתייעלות העבודה בפועל
 • סדנאות מעשיות לצוותי עבודה – לביסוס נכון של עבודתם, התמקצעות, שמחה ומוטיבציה
 • סדנאות מעשיות למנהלים

שיווק ופרסום

 • יצירת תכנית שיווק ופרסום
 • סיוע ומתן פתרונות שיווק ופרסום למוסד
 • סיוע ומתן פתרונות לביסוס ושימור קשר עם קהילה ותורמים

שלוחים מעשיים

השאירו מספר טלפון ונחזור אליכם

ספרו לחברים

שינוי גודל גופנים