חשיבות יצירת יחסי אנוש חיוביים
בניית צוות

חשיבות יצירת יחסי אנוש חיוביים

זה מספר שנים שאני עוסק בתחום כוח האדם, יעילות וארגון צוותים במסגרות שונות ובמחצית השנה האחרונה התחלתי לעסוק גם בנושא זה. כחלק מתפקידי אני עוסק בנושא משאבי האנוש על כלל נושאיו וכן בקידום וייעול מטרות ועיסוקי המוסד למיניהם.

לקראת חג הפסח הבעל”ט הנני רואה לנכון לפרסם את שכתבתי בנושא יחסי אנוש חיוביים וחשיבותם וצורת ההתנהלות החיובית בארגון וזאת מנסיוני וכחלק מתהליכי לימוד אשר נוגעים לכל ארגון שהוא.

אז בתקווה שכולכם מרגישים טוב, שמחים וצוהלים, בתיכם מוכנים לחג הפסחים, ועבודתכם נאמנה ומתישה, ואולי גם מצאתם כמה שעות למנוחה, אפתח בשורות החשובות.

 

חשיבות וצורת התנהלות ליצירת יחסי אנוש חיוביים בארגון

בחיי היום יום אנו נתקלים בכל מיני אנשים אשר אנו משמחים אותם או להפך חלילה, עקב מילה קטנה או משהו שאמרנו לחיוב ושלא לחיוב.

על חשיבותם של יחסי אנוש חיוביים בין אדם לחברו אנו למדים כבר מהתורה, בה נכתב שבעניין עבירות שבין אדם לחברו אין יום-הכיפורים מוחל, אלא האדם צריך לבקש מחברו מחילה וסליחה. דהיינו, שחשוב שהאדם ינהג בצורה חיובית וטובה בכל זמן.

בארגון, כל ארגון שהוא, החל מעמותות וכלה במפלגות, מפעלים וכדו’, אנו עוסקים עם אנשים באופן שוטף וכמעט יומיומי, כעמיתים או כבעלי סמכות וישנם שאפילו נתונים סמכות כלפינו, דבר היוצר לעיתים יתר חיכוך חיובי ואחר עם בעלי התפקידים השונים. החכמה בכל העניין היא גם לעבוד בצורה טוב ומועילה וגם לעבוד בצורה הומוגנית, מחוברת, ביחד, כל אחד בתפקידו ולמען המטרה שאליה צועד הארגון.

אך, הנה ישנן כל מיני בעיות: ישנו הממונה על תחום X שרוצה Y וישנו בעל הסמכות שמעליו שרוצה אחרת. ישנו בעל המאה, מזכירות והנה”ח (הכספים), שם מעוניינים כמה שיותר לחסוך בהוצאות ולמצב את המצב הכספים, וישנם ה”קומבינאטורים”-מנתחי מעקפים.

תשאלו מה הבעיות האלו? אנשים באמת מעוניינים לקדם את מקום העבודה שלהם ומי שמפריע לא מבין בכלל את הכוונות שלי, מבחינתי מי שלא מאשר את מה שרציתי או מי שדורש ממני משהו שאינו נראה בעיני, בכלל לא מבין את מהות העבודה ומהות המערכת.. ואתם צודקים, או בעצם לא. ובשורות הבאות אפרט:

תחילה, אצייר תרשים זרימה ארגוני-כללי:

וכעת את הקונפליקטים הקיימים האפשריים:

משוואת ה”כוכב הבודד”:

ואפרש:

במשוואת הכוכב, אנו רואים את ה”כ” הנוצרת משלשת הצלעות של תחומי הארגון העיקריים ביותר, אשר כל אחד רואה את כיוונו ושאיפותיו בעבודה בצורה שונה במקצת ובאמצעה את “מטרות הארגון” שמהם יונקים כולם, והיא “נקודת” הארגון.

ואחזור למה שכתבתי בתחילה:

  • ישנו הממונה על תחום X שרוצה Y וישנו בעל הסמכות שמעליו שרוצה אחרת.

אנו צריכים ללמוד, שכאשר יש לנו תפקיד מסויים, בין אם ניהולי או תפקיד אחר, עלינו לבצע את תפקידנו בצורה הטובה ביותר שהתבקשנו לעשות, גם אם איננו חושבים כך ומחשבתנו אחרת.

כן, עלינו לומר לממונה עלינו, בצורה חכמה ונכונה את הדברים אשר על ליבנו, אך מאידך עלינו להקשיב ולבצע את עבודתנו נאמנה.

מאידך, כל מנהל צריך לדעת להסביר באופן הטוב ביותר לעובדים תחתיו את רצונו ומהם וכמה שיתאפשר לו, אף לפרט את הסיבות והרעיונות שלו. מנהל טוב נמדד ביכולת שלו להנחיל מוסר עבודה גבוה לעובדיו וכן בהסברת רעיונותיו לנתונים תחתיו, כך הם גם יעשו את מה שנדרשים תוך הבנת המניעים והרעיונות והמט וביציה שלהם תשתפר.

צריך לזכור:

  1. מנהל הוא זה שמחליט על הנעשה, אך מנהל טוב יודע גם להקשיב לעובדיו ולקבל מהם.
  2. עובד צריך לבצע את המוטל עליו, עובד טוב יודע להסביר לממונים עליו את רעיונותיו בצורה טובה ואמיתית אל מול מטרות עבודתו.

שניהם יחד יכולים להסתדר מצוין!

  • ישנו בעל המאה, מזכירות והנה”ח (הכספים), שם מעוניינים כמה שיותר לחסוך בהוצאות ולמצב את המצב הכספים.

במזכירות והנהלת חשבונות רואים בדרך כלל, כנושא עיקרי דבר אחד: מספרים. המספרים האלו נוגעים לכל תחום בארגון, החל ברכש ותשלומים וכלה במשכורות עובדים וכו’. השאיפה של המזכירות והנהלת החשבונות היא לייצב תמיד את מערכת הכספים ולהביא לאיזון נכון של ההכנסות וההוצאות אל מול הרצונות של פיתוח הארגון ומטרותיו.

השאיפה של התחום הזה בארגון היא, כאמור, לשמור כמה שיותר על הכסף ולהוציא אותו על דברים כמה שיותר נכונים וקריטיים, ולפי דרישות שאר התחומים בארגון.

מכאן שעל כל אחד ואחד בארגון מוטלת החובה ליידע את המזכירות והנה”ח על הוצאות צפויות ואפשריות בטווחי הזמן הקרובים ולקבל על כך את אישורם, לא שהם יכולים למנוע את ההוצאה, או שכן יכולים, אבל הם אלו שבסוף צריכים להתמודד איתה!

חשוב לעבוד בתיאום ונחת בעניינים אלו, גם כאן אפשר לסכם בשני סעיפים:

  1. מנהל תחום יודע לדרוש ולקנות את הדרוש לו למטרותיו. מנהל תחום טוב יודע לנווט נכון את הוצאות הכספים של תחומו ולשוחח באופן תקין עם המזכירות והנהלת החשבונות ולהשיג את מטרותיו.
  2. מזכירות והנהלת חשבונות יודעים להעביר כספים ולהצהיר הצהרות בנוגע להתנהלויות וכספים. מזכירות והנהלת חשבונות טובים יודעים להגיע להבנה על חשיבות הצורך בדבר או להסביר למנהל התחום באופן שיידע לדחות את סיפוקו ברכש, על מנת “לשפר” את ביצוע תחומו.
  • וישנם ה”קומבינאטורים”-מנתחי מעקפים:

ישנם שלא השיגו את מטרתם ממנהל תחומם, או מאחראי הכספים ופונים אל המנהל שמעליהם, או מנהלים שפונים לעובד שכפוף למנהל תחום אחר, או בכפיפות נמוכה יותר, על מנת להשיג את מטרותיהם.

יש להבין שעקיפת סמכות כזו דינה כניתוח מעקפים, היא יכולה להחזיק לזמן מסוים, אך המנותח צריך לשמור תמיד על בריאותו באופן זהיר יותר, ובעניינו: אנו צריכים לדעת לדבר עם המנהל שמעלינו ולהגיע איתו להבנות, נכון, מותר לנו לפנות לגורם שמעל או מתחת, או המקביל, אך על מנהל התחום הרלוונטי לדעת זאת ולקבל אינפורמציה אמיתית. התנהלות שונה, גם אם אינה נראית כפסולה, היא מזיקה ולא אחראית.

אנחנו חייבים לזכור לכבד את עצמנו ועמיתינו בעניין זה.

ונסיים בטוב:

משוואת ה”חיים”

התנהלות חיובית, בעל יוזמה ויצירתיות מביאה למוטיבציה בכלל תחומי הארגון ומאריכה את כושר התפקוד שלו.

חיוביות

עלינו להשתדל להיות כמה שיותר חיוביים, לבקש ולפנות בצורה חיובית, גם בטלפון, במייל ואפילו בהודעות. לחשוב חיובי על עמיתנו לעבודה ולשוחח איתם על המפריע לנו. לעיתים זה קשה, אבל זה מייצר יחסי עבודה אמיתיים יותר, שכן ישנה היכולת לדבר על המפריע. נכון, לא תמיד נצא צודקים, אבל נצא מבינים יותר.

יוזמה

יוזמה הינה דבר חשוב אצל כל אדם, בפרט ובכלל ובמיוחד בארגון, עלינו ללמוד ליזום בצורה נכונה ובהתאם למטרות הארגון שבו אנו נמצאים. כמו שכבר כתבתי למעלה, אם נדע להסביר טוב את היוזמה, יש סיכוי יותר גבוה שהיא תתקבל, אך אל לנו להישבר אם לא יהיה כך. אסור להיסחף לוויכוחים מיותרים ומתישים על “כמה שאני צודק”! צריך ליזום, וצריך לדעת לפעמים גם להרפות.

יצירתיות

יצירתיות הינה יצירתיות מעשית ואף מחשבתית. איך אנו פונים לעמיתים, לעובדים, ללקוחות ולמנהלים, וגם איך אנו מבצעים דברים.

חשוב מאוד להיות יצירתיים בכל התחומים האפשריים, כך נוכל להשיג דברים מעניינים ושוברי שגרה ואף המובילים ל:

מוטיבציה

כאשר אנו מתנהלים בחיוביות, יוזמה ויצירתיות בכל תחום אפשרי, אנו נמצא אצלנו ואצל עמיתינו מוטיבציה לעבודה “יחד” להגיע על המטרה האחת, לא סתם עוד “כוכב” שמאיר לבדו, אלא שלל כוכבים שיחד יוצרים זרקור חיובי ובעל יכולות אינסופיות. ביחד זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר מצליח!

 

לסיכום, כמה מילים בחרוזים.

 

כמה מילים על יחסים

בין אנשים ל..

כן, אנשים

במיוחד אלו שאיתם אנו עובדים

 

בוקר טוב זה חשוב

וגם במייל משו לכתוב

לפתוח באיזו מילת ברכה

שאלה או איחול ו”חחח..”

 

תקשורת אינטרנטית עוזרת מאוד

אבל בהבעות פנים זה נוטה למעוד

לפעמים מילה אחת יכולה להטעות

ואחרת תוביל לשמחת לבבות

 

ולכן יש טלפונים, מכירים?

אלו שאיתם לפעמים מדברים

אה.. בעצם כבר לא.. מתכתבים!

ואז לפעמים זועפים

 

לסיכום בכמה שורות

שיחות הן חשובות

פנים לפנים, בטלפון ובמייל

זה המדרג אליו נייחל

 

נפתח ונסיים בחיוב,

במילה טובה וליבוב

שיהיה לכולנו בהצלחה

בתקשורת ובעבודה

 

 

אני תקווה כי נצליח כולנו למקסם את החיוביות, היוזמה, היצירתיות והמוטיבציה שלנו להגיע אל כל מטרה אפשרית, בארגון או בחיים הפרטיים והכללים.

בהצלחה ומתוך שמחה, תמיד!

שמואל

להרשמה לניוזלטר שלנו, השאירו מייל כאן

תודה על הרשמתך

שתפו כל אדם שכלים אלו יכולים לסייע לו להצלחה!

סופ”ש משפחתי

איך שלא נסתכל על זה, רווקים או נשואים, הורים או סבים וסבתות – כולנו זקוקים לזמן משפחתי. בדיוק בשביל זה יש לנו יום או יומיים

קרא עוד »

יט כסלו מתוכנן ומצליח #פרק ב

בהמשך למאמר הקודם בנושא, בחלק זה של תכנית העבודה לתכנון וארגון אירוע י”ט כסלו אנו מתכננים את המשאבים הנחוצים לנו לביצוע האירוע. עם זאת שהתכנון

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
שלחו לנו הודעה
1
כאן יוצרים קשר ומתקדמים
רוצים להצליח יותר?
לחצו ונתקדם