עבודה מתוכננת מצליחה יותר – בית למנהיגות מתפתחת. שמואל הראל – יועץ ארגוני ועסקי, חונך למנהיגות ארגונית ועסקית

יט כסלו מתוכנן ומצליח #פרק ב
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

יט כסלו מתוכנן ומצליח #פרק ב

בהמשך למאמר הקודם בנושא, בחלק זה של תכנית העבודה לתכנון וארגון אירוע י"ט כסלו אנו מתכננים את המשאבים הנחוצים לנו לביצוע האירוע. עם זאת שהתכנון נכתב לאירוע מסוים זה, יכול תכנון זה להתאים לכל אירוע נוסף שתתכננו

 • משאבים נחוצים

המשאבים הנחוצים לצורך ביצוע התכנית העבודה הם כל האמצעים אשר מערכת העבודה משתמשת בהם לצורך ביצוע העבודה. הם מתחלקים לארבע קבוצות בסיסיות

 

 • כוח אדם

כל האנשים הנחוצים לביצוע העבודות השונות. חלקם יהיו בעלי מקצוע, חלקם יהיו אנשים פשוטים, חלקם יהיו קבלנים העושים עבודה קבלנית כחלק ממערכת העבודה- למשל מפעילי סדנאות, אשר אנו איננו נכנסים ליכולת המקצועית שלהם וגם לא להגדרת התפקיד שימלאו אלא לעבודה שצריכה להתבצע והם בעצמם יביאו את מערכת העבודה שלהם לביצוע העבודה המסוימת של הפעלת הסדנאות.

חלק מרכזי בהגדרת כוח האדם הנחוץ לביצוע העבודה הוא הגדרת תפקידים והאצלת סמכויות אשר הוא נושא בפני עצמו בתוך תכנית העבודה, והיכולת שלנו להגדיר אותו בצורה נכונה קובעת במידה רבה את הצלחת העבודה.

 

המשימה: ארגון אירוע י"ט כסלו ע"י בית חב"ד

הגדרת תפקידים – כוח האדם הנחוץ לפי דרכי הפעולה

 • מנהל האירוע
 • סגן- אחראי על המסכת, תיאומים, התוכן הערכי, אחריות על הפרסום
 • מנחה
 • אחראי מערכות קול
 • אחראי על סידור האולם ועל המזון
 • אחראי פרסום
 • אחראי על קבלת הקהל ופיזורו בסיום האירוע
 • אחראי על ההסעות
 • הערה חשובה: אפשר לתת לאדם אחד כמה תפקידים

 

מנהל האירוע- הגדרת תפקיד

 1. מהות התפקיד- ניהול כולל של האירוע
 2. תחומי אחריות – אחראי על כל מרכיבי האירוע
 • זמני העבודה- 6 ימים בשבוע 8 שעות ביום
 1. האצלת סמכויות- כל הסמכויות לתכנון וביצוע האירוע כולל רכישת המשאבים לאחר אישור התכנון ע"י ההנהלה
 2. נוהלי עבודה – פגישות עבודה יומיות עם מנכ"ל בית חב"ד, פגישות שבועיות עם הצוות ופגישות לפי הצורך לקידום התכנית. כל הפגישות מסוכמות בכתב.
 3. שכר- נכלל בעבודתו בבית חב"ד

סגן – הגדרת תפקיד

 1. אחראי על תיאומים- מנהל התכנית (מסכת), אחראי על התוכן הערכי, אחריות על הפרסום
 2. זמני עבודה- 6 ימים בשבוע 3 שעות ביום
 • סמכויות- כל הסמכויות לתכנון וביצוע תפקידו לאחר אישור מנהל האירוע ובתיאום לגבי הוצאות
 1. פגישות עבודה יומיות עם מנהל האירוע
 2. שכר- נכלל בעבודתו בבית חב"ד

אחראי מערכות קול

 1. אותו אדם אחראי גם על סידור האולם, המזון ועל קבלת הקהל ואחראי על ההסעות
 2. אחריות על כל התחומים שהוגדרו לו
 • סמכות לתכנון חלקו בעבודה באישור מנהל האירוע, סמכות לקחת אנשים לסיוע לפי אישור ממנהל האירוע.
 1. זמן עבודה- 6 ימים בשבוע 3 שעות ביום

צוות ליום הערכות וליום האירוע

 1. 4 מקבלי פנים ורישום
 2. 4 סדרנים להכוונת הקהל ולפתרון בעיות מקומיות
 • 2 עוזרים לאחראי על ארגון האולם לסיוע בעניינים טכניים

 

 • מבנים הנחוצים להפעלת האירוע
 • אולם מתאים לקהל היעד צריך שיהיה מפואר ובמיקום מרכזי
 • חדרי הערכות
 • משרד למנהל האירוע- בבית חב"ד
 • משרד לצוות העבודה- בבית חב"ד
 • מחסן לציוד- אפשר להשתמש במחסן שבבית חב"ד

 

 • ציוד – מה הוא הציוד הנחוץ לפעילות זו
 • ציוד משרדי
  1. רוב הציוד קיים בבית חב"ד
  2. דפדפות ועטים לרישומים שונים
 • אחזקת מבנה
 1. המבנה המרכזי לאירוע משולם גלובלית ומתוחזק על ידי הבעלים. המבנים של בית חב"ד מתוחזקים על ידי הבית חב"ד ואין עליהם עלויות נוספות בעניין זה
 • מזון
  1. קייטרינג ל- 1,000 משתתפים באירוע לפי תפריט שנקבע
  2. מזון לצוות העבודה של יום התארגנות לפני האירוע ויום האירוע עצמו לפי תפריט מזון יומי רגיל. באחריות האחראי על המזון.
 • כיבוד יומי לעובדים במסגרת עבודת בית חב"ד הרגילה

 

 • ציוד ייעודי
  1. באולם
   1. במת כבוד
   2. במה למקהלה
 • שולחנות וכיסאות ל- 1,000 משתתפים
 1. מפות לפי בחירה
 2. תפאורה מתאימה לי"ט כסלו
 3. מערכת הגברה מתאימה לאולם של 1,000 משתתפים, כולל מיקרופונים לדוברים ולמנחה ומיקרופוני שטח למקהלה
 • מערכות וידיאו ו- 4 מסכים גדולים
 • מחיצה להפרדת גברים ונשים
 1. 4 מחשבים ניידים לרישום הבאים
 2. 4 שולחנות לקבלת הבאים
 3. 4 כיסאות לנ"ל
 • 1,500 כרטיסי ברוך הבא ורישום פרטים
 • תקשורת
  1. רשימת מספרי הטלפון של בעלי התפקידים ושל המשרד שתופץ לכל צוות העבודה

 

 • עלויות בפעילות י"ט כסלו – יצירת תקציב

 

 • שכר עבודה- בדרך כלל הסעיף ה"כבד" ביותר בכל תכנית.
 • מזון- אוכל, כיבוד וכדו'
 • פרסום
 • ציוד ייעודי- הציוד הנחוץ לביצוע המשימה
 • תקשורת- טלפונים, פקס, מיילים וכדו'
 • ציוד משרדי
  • ציוד משרדי קבוע
  • ציוד משרדי מתכלה
 • עלות המבנה- שכירות, קניה, בניה
 • אחזקת המבנה
  • חשמל
  • מים
  • ארנונה
  • ניקיון
  • תיקונים שוטפים

צריך ליצור טבלת אקסל ולהכניס בה את כל מרכיבי הפעילות והעלות של כל אחד. לאחר מכן נבנה את סעיפי ההכנסה

 • דמי כניסה לאירוע
 • תקציבים מהעירייה
 • חסויות שנקבל מחברות שונות
 • תרומות

צריך לוודא שההכנסות יכסו את כל ההוצאה וזאת כדי שנוכל לשלם לכל ספק ועובד את התשלום המגיע להם

טבלה לבניית התקציב (דוגמא)

הפריטסכום ההוצאה
מנהל האירוע7,000 ₪
סגן5,000 ₪
מנחה3,000 ₪
אחראי מערכות5,000 ₪
צוות ליום אירוע3,500 ₪
סך הכל23,500 ₪
הפריטסכום ההוצאה
במת כבוד500 ₪
במה למקהלה500 ₪
שולחנות3,500 ₪
כיסאות3,000 ₪
מזון כולל מפות45,000 ₪
תפאורה2,000 ₪
הגברה2,500 ₪
וידיאו ומסכים3,500 ₪
מחיצה500 ₪
מחשבים ניידים600 ₪
כרטיסי ברוך הבא400 ₪
מזון לצוות500 ₪
משרדי100 ₪
סך הכל62,600 ₪

 

הוצאות באולם

 

 

 

פרסום
גרפיקה600 ₪
הדפסה1,500 ₪
מודעות בעיתונים1,200 ₪
מודעות רחוב200 ₪
מכונית רמקולים400 ₪
סה"כ3,900 ₪

 

הפריטסכום ההוצאה ₪ מקור ההכנסהסכום ההכנסה
שכר עבודה23,500תקציב עירייה30,000 ₪
אחזקת מבניםמועצה דתית10,000 ₪
עלות המבנים7,000דמי כניסה20,000 ₪
ציוד משרדיחסות20,000 ₪
תקשורתתרומות17,000 ₪
ציוד ייעודי כולל מזון62,600
פרסום3,900
סך הכל97,000 ₪סך הכל97,000 ₪

ריכוז הוצאות והכנסות

צריך כמובן שההכנסות יכסו את כל ההוצאות

 

 • משאב הזמן
 • הזמן הוא אחד המשאבים החשובים ביותר בביצוע תכנית עבודה מסודרת

סוגי זמנים

 • זמן לביצוע – הזמן המדויק שהוגדר לביצוע המשימה
 • הזמן הכולל – מרגע הטלת המשימה ועד לגמר ביצועה
 • לוח זמנים לביצוע – משלב התכנון ועד לביצוע

חשוב לדעת – פרסום אפקטיבי הוא לפחות חודש לפני האירוע

 

זמן לביצוע: יום שלישי י"ט כסלו תשע"ט מהשעה 17:00 ועד 21:00

 

זמן כולל: מהיום כ' מר חשון ועד י"ט כסלו= 4 שבועות

 

ספירת זמן לאחור (מזמן לביצוע ולפניו: ארגון האולם, פתיחת האולם לארגון, אחורה עד לתחילת התכנון).

לדוגמא:

 1. ביצוע האירוע יום שלישי י"ט כסלו שעה 17:00- 21:00
 2. ארגון האולם יום ראשון 08:00 עד שני 16:30
 3. פתיחת האולם לארגון יום ראשון שעה: 08:00
 4. ארגון כל הציוד יום שעה
 5. קניית הציוד          יום שעה
 6. ישיבת סיכום ההכנות יום ראשון י"ב כסלו שעה: 12:00
 7. התארגנות הצוותים בעבודתם מיום כ"ב חשון עד יום י"ב כסלו
 8. ישיבת תכנון ותיאום עם הצוותים      יום כ"ב חשון שעה: 14:00
 9. תכנון כל צוות לעצמו          מיום כ"א חשון עד יום: כ"ב חשון
 10. ישיבת חלוקת תפקידים          יום כ"א חשון שעה: 12:00
 11. תכנון כללי של מנהל האירוע כ' חשון ע"ג

 

סיכום

במאמר זה סיכמנו את כל המשאבים החוצים לביצוע אירוע י"ט כסלו, ואפשר ליישמו לאירוע זה או לכל אירוע נוסף שתעשו.

בשני מאמרים אלה תרגלנו תכנון שלם לאירוע, אשר באם תיישמו אותו הוא יכול להביא להצלחה ולאירוע גדול ומפואר כראוי לאירועים של הרבי שליט"א. אנו מברכים אתכם בהצלחה רבה.

 

אשמח לקבל מכם תגובות, הארות,
שאלות והערות בנוגע למה שכתבתי.

אתם מוזמנים להתקשר ולהתייעץ,
בנוגע להצלחה האישית, הארגונית והעסקית שלכם –

הנייד הישיר שלי 054-5864030

והמייל האישי שלי Shmuel@ODC.co.il 

אני מבטיח לדבר עם כולכם ולחזור לכולם

שלכם,
שמואל הראל
חונך ויועץ למנהיגות ארגונית-כלכלית

שתפו כל אדם שכלים אלו יכולים לסייע לו להצלחה!

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

לקחת אחריות על החיים שלי

היו זמנים שחיכיתי שמישהו 'יגלה אותי',יבין אילו כשרונות טמונים בי,יאמין, ישקיע, יטפח ויפריח את היכולות שלי. חייתי לי בתוך רצון כזה,מפחד מלעשות משהו רציני מידי,

קרא עוד »

אופס, לא יצא

קורה לפעמים שהעוגה לא יצאה בדיוק כמו במתכון. אתם מגישים אותה לאורחים בסוף הארוחה ואומרים: "מתנצלים, הפעם לא יצא". גם בעבודה – נכנסתם לתפקיד חדש

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן